Zinvoller onderwijs

Uitgebreide lessendatabank

Zinvoller onderwijs is een website van VONKT met een uitgebreide lessendatabank, waarin o.a. de lessen van Op weg met verhalen en alle lessen van voorheen IKOS onderwijs zijn opgenomen.

De materialen zijn ingedeeld in verschillende categorieën. Via een aparte menuknop kunnen de verschillende thema's van Op weg met verhalen benaderd worden. Bij elke les staat een korte omschrijving of doelstelling en de doelgroep waarvoor de les is geschreven.

Feestenkalender

Daarnaast bevat Zinvoller onderwijs een  jaarkalender met feesten en gedenkdagen. Aan elk feest of elke gedenkdag staan een of meerdere lessen gekoppeld en zijn er meer suggesties voor bijv. verhalen, filmpjes etc. 

U kunt lesmateriaal beschikbaar stellen

Hebt u lessen of lesmaterialen ontwikkeld die passen bij de ‘open onderwijsbenadering’ van IKOS? En wilt u deze beschikbaar stellen voor andere docenten? Mail uw materialen naar mail@zinvolleronderwijs.nl.

De redactie van Zinvoller onderwijs zal ze bekijken en desgewenst met u hierover overleggen. Zo kan de lessendatabase mede gevuld worden door de docenten! 

Bezoek de website   Zinvolleronderwijs.