ANBI

ANBI

De Belastingdienst erkent vanaf 1 januari 2017 de stichting Landelijk IKOS als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt daardoor donaties en giften aan Landelijk IKOS bij uw belastingaangifte vermelden als aftrekpost. Landelijk IKOS hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen of erfenissen. Hieronder treft u gegevens en documenten aan, die in opdracht van de Belastingdienst moeten worden gepubliceerd.

Naam en gegevens

Naam: Stichting Landelijk Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (ook bekend als Stichting Landelijk IKOS)
RSIN: 816735062
KvK: 41149039

Contactadres

info@ikoslandelijk.nl

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan op hoofdlijnen.

Beloningsbeleid

Bestuurders zijn onbezoldigd. Zij kunnen gemaakte onkosten in rekening brengen.

Jaarverslag

Klik hier voor het meest recente jaarverslag.

Jaarrekening

Klik hier voor de meest recente financiële jaarrekening.

Bestuur

Het bestuur bestaat op 1 januari 2020 uit:

  • M.E. Rosen Jacobson-van Dam, voorzitter
    M.J. Hurrelbrinck, secretaris
  • A. van der Veen, penningmeester
  • A.J.E. Keuning-van Dam
  • M.J. Hurrelbrinck
  • G.D. Geluk- Westerman
  • S. de Ruiter
  • J. van der Heide