Geschiedenis

Geschiedenis

Na de Tweede Wereldoorlog werden vele interkerkelijke stichtingen en structuren opgericht. Daaronder ook IKOS, Interkerkelijk Overleg In Schoolzaken. Er werd overlegd over het godsdienstonderwijs op de openbare lagere school. Maar ook plaatselijk en regionaal ontstonden werkgroepen en afdelingen van IKOS, zij stelden docenten godsdienst aan, ondersteunden hen, betrokken ouders en plaatselijke kerken bij het werk.

De stichting Landelijk IKOS gaf het IKOS onderwijsblad  uit met lessen godsdienst, dat met de tijd meegroeide en in digitale vorm IKOS onderwijs werd.  Medio 2021  werd Op weg met verhalen de voorzetting van IKOS onderwijs.

Lees meer

Meer over de geschiedenis van IKOS vindt u in deze bijdrage aan de jubileumbundel IKOS 70 jaar jong door  Bert Jansen.