Lessen voor kleuters

Spelend leren

Al jaren komen er bij Landelijk IKOS en bij VONKT  vragen binnen naar lessen levensbeschouwelijke vorming aan kleuters. Dat zijn er niet veel, hoewel IKOS onderwijs er voorheen steeds meer aandacht aan besteedde.  Op weg met verhalen  biedt structureel lessen voor de onderbouw. Daarnaast is in 2021 een tweejarig project gestart om meer materiaal voor kleuters te ontwikkelen. In de loop van 2 jaar komen er voor de onderbouw 40 lessen extra in Op weg met verhalen.

De nieuwe lessen voor de onderbouw (groep 1, 2 en het begin van groep 3) geven alle ruimte aan de kracht van verhalen: kinderen in de onderbouw kunnen volledig onder de indruk raken van sommige verhalen, gebeurtenissen of rituelen. Ze hebben als het ware ‘voelsprieten’ voor religieuze ervaringen; het is dan ook heel belangrijk om juist in deze fase hun levensbeschouwelijke gevoeligheid te prikkelen en aan te (blijven) raken. Dit zorgt voor een ‘bedding’ waarin latere ervaringen (en bijvoorbeeld ook meer begrip en kennis) kunnen ‘landen’.

In de lessen worden verhalen verteld uit de Bijbel en uit prentenboeken. Alle zintuigen worden geprikkeld en er is ook ruimte voor de bewegingsbehoefte van jonge kinderen. De lessen beginnen met een lied en een keuze uit basisrituelen, die past bij het verhaal van de les. In de lessen beginnen de kinderen met de eerste stappen van het theologiseren met kinderen, in een heen-en-weer tussen hun eigen leven en de Bijbelse inhouden en tradities.

Dit project is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Mariënburgfonds, het W. Margreet van Wermeskerkenfonds, de Vrijzinnige Fondsen, enkele IKOS afdelingen en Landelijk IKOS.