Vormingsonderwijs en PCGVO

Voorstanders van GVO

De Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) en andere organisaties in het openbaar onderwijs zijn een groot voorstander van GVO. Openbare scholen zijn immers niet alleen voor iedereen toegankelijk maar hebben ook een opdracht tot ‘actieve pluriformiteit’​​​​​​​.

Dit betekent dat het openbaar onderwijs bijdraagt ‘aan de ontwikkeling van de leerlingen, met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’.

Informatie over vormingsonderwijs op de openbare school en samenwerkingsscholen is te vinden op  www.vormingsonderwijs.nl en   www.pcgvo.nl.

Lees verder >