Organisatie van IKOS

IKOS bestaat uit een landelijke stichting en afdelingen die opgericht zijn voor een bepaalde stad of regio. Landelijk IKOS heeft een stichtingsbestuur en een onderwijscommissie. IKOS-afdelingen hebben in een aantal gevallen een rechtsvorm (stichting) en in andere functioneren ze als werkgroep.

IKOS telt momenteel 35 afdelingen.
In de nieuwe organisatie (zie Wat is GVO?) participeert IKOS in het bestuur van het landelijk Dienstencentrum Protestants GVO.  IKOS werkt samen met een aantal organisaties, waaronder met name het Centrum voor Levensbeschouwing in Leeuwarden.

 

Adviesraad
De plaatselijke en regionale werkgroepen zijn vertegenwoordigd in de landelijke adviesraad. Het plaatselijk draagvlak c.q. Zendende instanties  is van groot belang voor het in stand houden van het GVO op de openbare school. Vooral ook naar de scholen en ouders toe! Voor een goed functioneren van de adviesraad is het van belang dat er betrokkenheid en draagvlak is. Er wordt gewerkt aan plannen om het beleid daartoe inhoud te geven. Op de website van PCGVO is meer te lezen over de adviesraad en zijn er verslagen van de bijeenkomsten.


Rol voor Actieve IKOS-afdelingen en plaatselijke werkgroepen

IKOS afdelingen  en plaatselijke werkgroepen zijn belangrijk en zinvol voor - in de samenwerking met de regiobegeleider - de bekendheid van GVO bij ouders en voor de contacten met ouders, scholen en kerken.

Enkele suggesties:

  • Zoek contact met afdelingen of werkgroep in omringende plaatsen (regio’s), bijvoorbeeld via de regiobegeleider.
  • Ga het gesprek aan met de directeuren, ook van scholen die niet meedoen aan het GVO.
  • Houd contact met de regiobegeleider. Probeer hem/ haar te ondersteunen. Maak daar afspraken over.
  • Organiseer een leuke avond met de docenten, bijvoorbeeld aan het begin of eind van het schooljaar.
  • Houd contact met de plaatselijke kerken of maak opnieuw contact. Vraag of ze voor het werk van de GVO docenten willen bidden en of ze misschien een collecte voor het geven van lesmateriaal willen houden.
  • Nodig uzelf uit op een gemeenteavond of kerkenraad om iets te komen vertellen over het werk op de openbare scholen.
  • Adviseer bij het aanstellen van nieuwe docenten; immers u bent op de hoogte van de plaatselijke situatie.
  • Organiseer met de docenten een kerstfeest voor de kinderen en ouders.
  • Zoek in samenwerking met de regiobegeleider contact met docent, wanneer het niet zo lekker loopt of bij ziekte.

 

 
Lees meer >> Taken IKOS-afdelingen