Jaarverslagen

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd rond het godsdienstonderwijs op de openbare school.

In de jaarverslagen van 2009 en 2010 valt te lezen hoe de financiering van het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO en HVO) op de openbare basisscholen veranderde en docenten een rechtspositie kregen. In de verslagen daarna valt o.a.  te lezen wat dit op het gebied van  organisatie  (bij- en na) scholing van de docenten voor IKOS betekende.  Zo werd er een Stichting Protestants Centrum voor GVO  gevormd, waarin de landelijke zendende instanties IKOS, PKN/JOP en HGJB participeren. Het onder deze stichting vallende Dienstencentrum heeft het werkgeverschap van de leraren overgenomen, dat gedurende lange jaren in handen van IKOS afdelingen of plaatselijke kerken was geweest.

 

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Intentieverklaring 2011

Jarenverslag 2009 en 2010
Jaarverslag 2009