Doelstelling van IKOS

Over de doelstelling van IKOS staat in de statuten het volgende: ‘De Landelijke Stichting IKOS stelt zich ten doel om een bijdrage te leveren aan het Godsdienstig Vormingsonderwijs op onder andere openbare scholen (dit onderwijs hiernaa ook te noemen 'GVO'). Dit GVO laat kinderen kennis maken met het christelijk gedachtengoed in de context van de pluriforme openbare school, die zich bevindt in een multiculturele en multireligieuze samenleving.

IKOS heeft na de komst van rijkssubsidie in 2009 het werkgeverschap van GVO docenten en de verantwoordelijkheid voor de praktische organisatie van de lessen GVO overgedragen aan de stichting Protestants Centrum GVO (PC GVO). Sindsdien concentreert de stichting zich op de verdere ontwikkeling van de open benadering in de didactiek van GVO en op de kwaliteit van opleiding, nascholing en deskundigheidsbevordering van leraren. Daarmee voegt IKOS een nieuw hoofdstuk toe aan een lange geschiedenis.