ANBI

De Belastingdienst erkent vanaf 1 janauri 2017 de stichting Landelijk IKOS als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt daardoor donaties en giften aan Landelijk IKOS bij uw belastingaangifte vermelden als aftrekpost. Landelijk IKOS hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen of erfenissen. Hieronder treft u gegevens en documenten aan, die in opdracht van de Belastingdienst moeten worden gepubliceerd.

Naam en gegevens
Naam: Stichting Landelijk Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (ook bekend als Stichting Landelijk IKOS)

RSIN: 816735062
KvK: 41149039 

Contactadres:
Pieter Witteveen, secretaris
Swartfean 24
9218 SC  OPEINDE
0512-372604
(JavaScript must be enabled to view this email address)

Doelstelling
De Stichting Landelijk IKOS stelt zich ten doel om een bijdrage te leveren aan het Godsdienstig Vormingsonderwijs op onder andere openbare scholen (dit onderwijs hierna ook te noemen: GVO).
Dit GVO laat kinderen kennis maken met het christelijk gedachtengoed in de context van de pluriforme openbare school, die zich bevindt in een multiculturele en multireligieuze samenleving.

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan op hoofdlijnen.

Bestuur
Het bestuur bestaat op 1 januari 2017 uit:

M.E. Rosen Jacobson-van Dam, voorzitter
P. Witteveen, secretaris
A. van der Veen, penningmeester
W.K. Quakkelaar-Plantinga
A.J.E. Keuning-van Dam
M.J. Hurrelbrinck 

Beloningsbeleid
Bestuurders zijn onbezoldigd. Zij kunnen gemaakte onkosten in rekening brengen.

Jaarverslag
Klik hier voor het jaarverslag.

Jaarrekening
Klik hier voor de financiële jaarrekening.