IKOS bundelt ervaring in godsdienstonderwijs, specifiek voor openbare scholen

IKOS bouwt al meer dan 70 jaar deskundigheid op in godsdienstonderwijs op openbare scholen. Na de Tweede Wereldoorlog waren de kerken ervan overtuigd dat zij op belangrijke maatschappelijke gebieden nauw moesten samenwerken. Daartoe werden IKO’s (interkerkelijk overleg) opgericht en het Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (IKOS).

De stichting IKOS wordt gedragen door een aantal protestantse kerken. De participatie van kerken in IKOS veranderde in de loop der jaren. Nu zijn de Remonstrantse en Doopsgezinde Broederschap en de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten (VVP) vertegenwoordigd in IKOS en wordt samengewerkt met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

LEES VERDER >>> Geschiedenis van IKOS