Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO)

Godsdienstig Vormingonderwijs (GVO) is het keuzevak dat op vele openbare basisscholen eenmaal per week gegeven wordt door een vakleraar. Naast christelijk GVO wordt in scholen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en onderwijs uitgaande van een andere godsdienst gegeven.

De Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) en andere organisaties in het openbaar onderwijs zijn een groot voorstander van het GVO. Openbare scholen zijn immers niet alleen voor iedereen toegankelijk maar hebben ook een opdracht tot ‘actieve pluriformiteit. Dit betekent dat het openbaar onderwijs bijdraagt ‘aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’.

MEER INFORMATIE >>>
Dienstencentrum GVO en HVO
Protestants Centrum GVO