Artikelen

Bijdragen van IKOS afdelingen, GVO werkgroepen, GVO docenten en/of interessant artikelen van derden.

Over Philip Abraham Kohnstamm, oprichter van IKOS
Inleiding van dr. Henk Kuindersma in mei 2017 bij het Fries Godgeleerd Gezelschap. Over het werk van Kohnstamm en zijn inspiratie voor de hedendaagse godsdienstpedagogiek.

>>> Over Philip Abraham Kohnstamm, artikel op GVO-plein

De IKOS-werkwijze in een veranderend perspectief
Bijdrage van Henk Kuindersma waarin hij zijn opvattingen t.a.v. GVO ontvouwt en ingaat op huidige ontwikkelingen in het levensbeschouwelijk en godsdienstig vormingonderwijs op de openbare school.

>>> De IKOS-werkwijze in een veranderend perspectief, uit: IKOS 70 jaar jong!

De geschiedenis van het IKOS: werken aan een ideaal
Artikel van Bert Jansen, van 2000-2008 secretaris van de Landelijk Stichting IKOS, over 70 jaar IKOS.

>>> De geschiedenis vanhet IKOS, uit: IKOS 70 jaar jong!

Feestelijke viering 40 jaar IKOS lessen in Meppel
Op 24 oktober 2014 verscheen in de Meppeler Courant een uitgebreid artikel ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de IKOS afdeling Meppel. Het is zeer de moeite waard om te lezen.

>>> IKOS Meppel geeft vier decennia godsdienstles, Meppeler Courant 24 oktboer 2014

Bespreking Krijtlijnen in Narthex
Aart Jan Schimmel bespreekt Krijtlijnen voor PC GVO in Narthex, godsdienstpedagogisch tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie waarin bovendien aandacht is voor de school als een waardegerichte gemeenschap. Doelgroepen zijn vo-docenten, studenten en lerarenopleiders godsdienst/ levensbeschouwing.

>>> Bespreking Krijtlijnen PC GVO, Narthex december 2013

Feestelijke uitreiking certificaten GVO
Op 17 oktober 2013 werd in Leeuwarden aan 14 studenten het certificaat Docent GVO uitgereikt. Wat deze veelkleurige cursusgroep verbindt is passie voor kinderen en de motivatie om hen op gevarieerde wijze in ontmoeting te brengen met godsdienstige oriëntatie en zingeving.

>>> lees het verslag van dr. Henk Kuindersma

In de klas praten over het begin
Grote vragen worden niet geschuwd in het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op de openbare school.
Voor de zesde keer heeft het Centrum voor Levensbeschouwing een katern samengesteld bij het thema van de Kinderboekenweek. Deze keer staan scheppingsverhalen uit de verschillende religies centraal.
In Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad verscheen naar aanleiding hiervan een artikel over GVO- en HVO-lessen.

>>> In de klas praten over het begin (LC 06102012)
>>> Kerkraam maken in de Kinderboekenweek (FD 01102012)

GVO werkgroepen
GVO heeft de betrokkenheid van IKOS afdelingen en andere plaatselijke werkgroepen hard nodig. Lees het artikel waarin PC GVO een oproep doet om GVO werkgroepen te vormen en de docenten in de regio te steunen.
Actieve vrijwilligers die het GVO in hun eigen omgeving willen ondersteunen en die goed op de hoogte zijn van wat er speelt in het onderwijs.

>>> Kerkinformatie september 2012

Samenwerkingsconvenant
Dienstencentrum GVO en HVO heeft een convenant gesloten met VOS/ABB, de Verenining Openbaar Onderwijs (VOO) en het landelijk platform CBOO. De ondertekening vond plaats op 22 juni 2012, tijdens de jaarlijkse sectordag.
Beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB hield voorafgaand aan de ondertekening van het convenant een toespraak. Zij ging in op het belang van het geven van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs in de openbare scholen als de ouders daarom vragen.
In het convenant hebben bovengenoemde partners afgesproken dat ze de wettelijke opdracht om G/HVO te verzorgen combineren met de brede vorming van leerlingen binnen het openbaar onderwijs. 

>>> Samenwerkingsconvenant
>>> Toespraak Marleen Lammers

Gelofologie
Tijdens een intervisiebijeenkomst vertelde een van de GVO-docenten moeite te hebben met de naam GVO: Godsdienstig Vormings Onderwijs.
De docente biedt hiervoor als oplossing: GVO Gewoon Vet(On) gelooflijk en op school wordt het vak 'Gelofologie' genoemd.
Zie de poster die daarvoor gebruikt wordt.