Studiedagen

Jaarlijks is er zowel een studie(mid)dag van PC GVO als een studiedag voor de hele sector (alle denominaties).

ZIN in verhalen!

De laatste studiedag van PC GVO was op 27 mei 2016 in Amersfoort. Het thema was 'ZIN in verhalen!' - De narratieve methode. Een kort verslag:

De dag werd geopend door bestuursvoorzitter ds. Leon Bal. Hij maakte met de woorden “Een vader had twee zonen…” meteen zichtbaar, hoe belangrijk verhalen zijn bij PC GVO.

Maaike Rosen Jacobson, voorzitter van IKOS landelijk, blikte met ons terug op 70 jaar IKOS. IKOS is één van de organisaties, die aan de wieg stonden van PC GVO. Nog steeds is IKOS nauw bij PC GVO betrokken.

Erik Renkema (Windesheim) liet ons kennismaken met Anna, een meisje dat PC GVO-les krijgt en een brief schrijft aan de Bijbelschrijvers. Ze wil de Bijbelschrijvers bedanken voor hun prachtige boek. Maar ze heeft ook vragen... Erik Renkema deed een suggestie voor doelen, die je je kan stellen bij het vertellen van Bijbelverhalen in het (PC GVO-)onderwijs. Verwerven (van kennis), verbinden (van de leefwereld van het kind met het verhaal) en verbeelden (in religieuze zin) waren steekwoorden.

Na het plenaire deel was er keus uit zeven workshops. In hermeneutische, creatieve en muzikale workshops werden alle zintuigen ingeschakeld om aan de slag te gaan met het dagthema.