Opleiding & scholing

Docent GVO worden op de openbare basisschool?

Dat kan. Sinds 2009 financiert de rijksoverheid het godsdienstonderwijs aan de openbare basisschool. Alle docenten protestants christelijk godsdienstonderwijs aan de openbare basisschool zijn toen in dienst gekomen van de Stichting Protestants Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs. Voortaan geldt de eis, dat ook de docent Godsdienstig Vormings Onderwijs (GVO) een lesbevoegdheid moet hebben. Daarnaast moeten deze docenten nadere bekwaamheid verwerven op het gebied van theologie.

 
De weg naar het docentschap GVO aan de openbare basisschool loopt voortaan via een ‘pabo- opleiding’ of een opleiding docent godsdienst/levensbeschouwing van de tweede graad. Bij beide varianten is een zogenoemde minor ter grootte van 30 EC in het bachelor traject opgenomen (een studielast van een half jaar).

Stenden hogeschool biedt een aan de IKOS uitgangspunten verwante minor GVO. Heb je een afgeronde opleiding tot docent Godsdienst / Levensbeschouwing of een afgeronde PABO opleiding? Of studeer je aan deze opleidingen? Dan kun je deze minor volgen. Afhankelijk van de vooropleiding zal in de minor de nadruk liggen op theologische of pedagogisch/didactische verdieping.


Wat leer je?

Vaardigheden, zoals
  • het mogelijk maken van de ontmoeting tussen kinderen en godsdienst en levensbeschouwing
  • het vertellen van verhalen
  • het verbinden van het levensverhaal van kinderen met andere (bijbel)verhalen
  • het dialogiseren en theologische met kinderen
  • het creatief gebruik maken van culltur, zoals film, muziek, kunst en literatuur
 
Kennis, zoals
  • inzicht in de refentiekaders van leerlingen
  • inzicht in het werkveld en kennis van identiteit van de openbare school
  • kernbegrippen en verhaallijnen uit de Bijbel
  • geschiedenis van het Christendom
  • kernbegrippen en verhalen uit de wereldgodsdiensten
 
Het arbeidsperspectief van docenten GVO op de openbare basisschool is goed te noemen. Het huidig bestand aan leraren PC GVO zal de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.
Er zal dus vervanging nodig zijn!
 

Nadere inlichtingen bij de Hogescholen die de opleiding aanbieden
en het Protestants Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (PCGVO).

 

Uitgangspunt voor het opgestelde curriculum vormen de competenties zoals die voor de gehele sector
voor docenten GVO en HVO zijn geformuleerd (conform de eisen van de wet BIO)
en de vakinhoudelijke competenties zoals die voor protestantse docenten GVO zijn verwoord door PC GVO.