Zinvoller onderwijs

Zinvoller onderwijs is een website van VONKT met een uitgebreide lessendatabase, waarin o.a. alle lessen van de methode IKOS onderwijs zijn opgenomen. Daarnaast bevat de site diverse interessante artikelen en het nascholingsaanbod van het Protestants Centrum GVO met bijbehorende agenda.

De materialen zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

  • 40 dagentijd en Pasen
  • Advent en Kerstmis
  • Bijbel
  • Hemelvaart en Pinksteren
  • Spellen en spelen
  • Thema’s
  • Verhalen
  • Wereldreligies
  • Werkvormen


Via een aparte menuknop kunnen de verschillende thema's van IKOS onderwijs benaderd worden.

Bij elke les staat een korte omschrijving of doelstelling en de doelgroep waarvoor de les is geschreven.

Hebt u lessen of lesmaterialen ontwikkeld die passen bij de ‘open onderwijsbenadering’ van IKOS? En wilt u deze beschikbaar stellen voor andere docenten? Mail u materialen naar mail@zinvolleronderwijs.nl

De redactie van Zinvoller onderwijs zal ze bekijken en desgewenst met u hierover overleggen. Zo kan de lessendatabase mede gevuld worden door de docenten!
Ook artikelen zijn van harte welkom!