Lesmateriaal

Met ingang van 2015 biedt IKOS nieuw lesmateriaal aan in de vorm van een jaarplanopzet: IKOS onderwijs. De lessen die van 2005 t/m 2014 in het IKOS Onderwijsblad zijn verschenen zijn opgenomen in de lessendatabase Zinvoller onderwijs (voorheen: GVO-plein). (zie ook de toelichting bij IKOS Onderwijs en IKOS Onderwijsaanpak).

Naast IKOS onderwijs zijn voor het Protestants GVO de methoden Het Verhaal Centraal en Bijbelwijs beschikbaar.

 

         

 

Informatiedienst
VONKT - voor zinvoller onderwijs heeft t.b.v. informatiediensten levensbeschouwing en identiteit een landelijke databank: LeVoBieb, waarin ook andere kenniscentra participeren. LeVoBieb bevat beschrijvingen van publicaties op het gebied van levensbeschouwing en identiteit, zoals boeken, tijdschriften en tijdschriftartikelen, leermiddelen, audiovisuele media, educatieve software, internetsites. Er zijn links in de databank opgenomen zodat u direct kunt doorklikken naar relevante websites.