IKOS

Over IKOS

Landelijk IKOS houdt zich bezig met de verdere ontwikkeling van de open inclusieve  benadering in de didactiek van GVO. Daarvoor geeft IKOS geeft de digitale methode IKOS onderwijs uit. 

Doelstelling

De Stichting Landelijk IKOS stelt zich ten doel om een bijdrage te leveren aan het Godsdienstig Vormingsonderwijs op onder andere openbare scholen (dit onderwijs hierna ook te noemen: GVO). Dit GVO laat kinderen kennis maken met het christelijk gedachtengoed in de context van de pluriforme openbare school, die zich bevindt in een multiculturele en multireligieuze samenleving.