Docenten

De docenten die GVO-lessen verzorgen doen dat met hart en ziel. Ze zijn meelevend christen en komen uit alle geledingen van de kerk, maar het gaat hen er vooral om kinderen te laten kennismaken met de rol van geloof in het leven, de samenleving en de cultuur.

Voor docenten geldt dat ze een lesbevoegdheid hebben en voldoende theologisch geschoold zijn. 

Vragen en informatie
Voor vragen over opleidingseisen, nascholingsmogelijkheden, vacatures in het Protestants GVO e.d. kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum GVO.

 

Docent GVO worden op de openbare school?
Heb je een afgeronde theologie- of PABO opleiding? Of studeer je aan deze opleidingen? Stenden hogeschool biedt een aan de IKOS uitgangspunten verwante minor. Afhankelijk van de vooropleiding zal in de minor de nadruk liggen op theologische of pedagogisch/didactische verdieping.

Lesplaats is deel Assen, deels Leeuwarden. Lestijd: woensdag van 15-19 uur.

Meer informatie en inschrijving: alja.streutker@stenden.com of 06-19281396.