IKOS actueel

Landelijke Adviesraad 3 oktober
Nieuwe opzet voor vertegenwoordiging van plaatselijke en regionale werkgroepen.

Op 14 juni 2017 kwam de landelijke Adviesraad in Utrecht bijeen om te kiezen voor een nieuwe opzet voor de vertegenwoordiging van de plaatselijke en regionale werkgroepen.
De staturen zijn gewijzigd; er is een reglement toegevoegd met rechten en plichten voor de diverse organisties, met name voor de werkgroepen.

Op 3 oktober is de volgende vergadering van de Adviesraad. Binnenkort wordt een uitnodiging verzonden aan de werkgroepen.