IKOS

Godsdienstige vorming in openbare scholen:
een ontmoeting tussen kind en godsdienst!

IKOS is een landelijke, interkerkelijke stichting voor ‘schoolzaken’, die zich in zet in voor het eigen karakter en de kwaliteit van godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) in het openbaar primair onderwijs.

Voor veel kinderen vormt het keuzevak GVO een eerste kennismaking met godsdienst en met de uitingen van godsdiensten in onze cultuur en samenleving. De wekelijkse lessen bieden hen enige kennis en helpen hen vooral op weg voor henzelf de betekenis te leren kennen van bijbelse verhalen en waarden voor hun eigen leven. Ze helpen kinderen een eigen kijk op het leven op te bouwen, en een levenshouding die bijdraagt aan een humane samenleving.
 
IKOS stimuleert een open, niet-dogmatische benadering van dit onderwijs, dat de gelegenheid biedt tot een echte ontmoeting tussen kind en godsdienst. Door middel van opleidings- en scholingsactiviteiten, uitwisseling van ideeën en ervaringen en de productie van lesmaterialen helpt IKOS de GVO docenten bij de invulling van dit onderwijs.
 
Via deze website wil de landelijke stichting IKOS u informeren over doel en werk van IKOS en u verder verwijzen naar websites van andere organisaties, waarmee IKOS samenwerkt ten behoeve van godsdienstige vormingsonderwijs.

 

Nieuws en activiteiten

Win de kaart! IKOS spel Ter gelegen-heid van het IKOS jubileum is nu ook een spel verschenen! lees verder >

Versterking bestuur Bestuursleden gevraagd! lees verder >


IKOS onderwijs

methode voor eigentijds en betekenisvol GVO in het primair onderwijs

2018-3 Wie is koning?
Een lessenserie waarin verhalen over koning in het Oude Testament centraal staan.

lees verder >